Home

Het Leven ten volle leven is de uitnodiging aan iedereen, ook aan jou. Het Leven dat zich laat zien met ups en downs, met successen en tegenslagen, met vreugde en verdriet, met gezondheid en ziekte, met zomer en winter, met dag en nacht. Het is niet anders. Het Leven beweegt en verandert voortdurend tussen deze tegenpolen. Niets blijft hetzelfde.

Vertrouwen op die beweging is niet gemakkelijk. Als tegenslag, ziekte en vermoeidheid ons treffen kunnen we dit maar moeilijk aanvaarden. We vragen ons onmiddelijk af wat er mis is met ons. Met als centrale vraag: wat doe ik verkeerd dat dit me overkomt? Deze afwijzende reactie op tegenslag zorgt voor een groot innerlijk lijden.

Het Leven ten volle leven vraagt om de vreugde te omarmen Ún het verdriet, de gezondheid te begroeten Ún de ziekte, de successen te verwelkomen Ún de tegenslagen, de ups te nemen en de downs. Dit is de kunst van het aanvaarden. Geen eenvoudige weg, wel een weg die leidt naar een rijker, dieper en voller leven, waarin er voor elke ervaring een plaats is en er niet langer een onderscheid is tussen goede en slechte ervaringen.